Skip to main content

Floating, eller floatation therapy, är en terapiform som har blivit allt mer populär de senaste åren. Tanken bakom floating är enkel: genom att ligga i en tank med saltvatten, kan du uppleva total avslappning och lindra stress, ångest och smärta. Du kan uppleva förbättrad sömn och flera andra positiva effekter!

En floating tank är en tank som är fylld med vatten som har en hög halt av magnesiumsulfat, också känt som epsomsalt. När du ligger i tanken, kommer du att flyta fritt på grund av det höga saltinnehållet i vattnet. Tanken är också ljudisolerad och mörklagd för att minimera sensorisk stimulans.

Det finns många fördelar med floating. För det första kan det hjälpa till att minska stress och ångest. När du ligger i tanken, kommer du att känna en ökad känsla av lugn och ro, eftersom det mörka och ljudisolerade utrymmet minskar på stimuli från omgivningen. Dessutom kan det höga saltinnehållet i vattnet hjälpa till att minska inflammation och öka blodflödet, vilket kan hjälpa till att lindra smärta och stelhet i kroppen.

Förutom de fysiska fördelarna kan floating också hjälpa till att förbättra kognitiv funktion. När du befinner dig i en tillstånd av total avslappning, kan du uppleva en ökad känsla av kreativitet och klarhet. Tanken är också ett bra verktyg för meditation och mindfulness, eftersom det hjälper dig att uppnå en djupare känsla av medvetenhet.

En annan fördel med floating är att det kan hjälpa till att förbättra sömnen. Forskning har visat att regelbunden floating kan minska sömnproblem och hjälpa till att uppnå en djupare och mer återhämtande sömn.

Floating tankar

Så varför behöver man en floating tank för att uppleva alla dessa fördelar? Svaret är enkelt: tanken skapar en idealisk miljö för floating. Genom att minimera yttre stimuli och tillhandahålla högkoncentrerat saltvatten kan tanken hjälpa till att öka effekterna av floating.

Det finns många olika typer av floating tankar på marknaden idag, med olika storlekar och funktioner. På www.floatingtankar.se kan du läsa mer om de olika alternativen. Vissa tankar har till exempel inbyggda högtalare som spelar av ljudfiler som hjälper till att minska stress och ångest, medan andra har inbyggd belysning för att skapa en mer avslappnande miljö.

Sammanfattningsvis kan floating vara en mycket effektiv terapiform för att lindra stress, ångest och smärta, förbättra sömnen och öka kreativiteten. Och genom att använda en floating tank kan du uppnå maximala fördelar från denna terapiform. Om du överväger att prova floating, är det definitivt värt att överväga att investera i en egen floating tank för att uppleva alla